Nordjysk Arbejdsmiljø
 
 

Nordjysk Arbejdsmiljø er en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor arbejdsmiljøet er den centrale kerneydelse. Om der er tale om arbejdsmiljørådgivning til en specifik problemstilling eller overdragelse af arbejdsmiljøledelsen, så er Nordjysk Arbejdsmiljø en seriøs samarbejdspartner - Vores mantra er:


Alle har ret til et godt arbejdsmiljø

 

Arbejdsmiljørådgivning / Arbejdsmiljøledelse

Nyheder:


Dansk Byggeri ønsker ny arbejdsmiljøpolitik i byggeriet:


Når Arbejdstilsynet afgør, om arbejdsmiljøet er i top, skal der mere fokus på, hvordan sikkerheden håndteres og ikke på antallet af lister, der er krydset af. Det er også et ønske, at Arbejdstilsynet foretager en vurdering af, hvornår en overtrædelse af reglerne er arbejdsgiverens ansvar, og hvornår det er medarbejderen selv, der bærer ansvaret - altså hvor medarbejderen ikke følger de instrukser, de får.


Det er ved at være på tide, at der bliver sat fokus på, at sikkerhed også er et personligt ansvar - medarbejdernes holdning til sikkerhed bliver ikke ændret af, at Arbejdstilsynet skærper bøderne til arbejdsgiveren...